Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Cảm hoài (Đặng Dung)

Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chủ hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị phục đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma
Bản dịch của Trần Hà Nam:
NỖI LÒNG
Việc thế mênh mang tuổi đã già
Đất trời đảo lộn khúc cuồng ca
Gặp thời đê tiện thành công dễ
Mạt vận anh hùng hận xót xa
Lòng nguyện giúp vua xoay trục đất
Không đường rửa giáp tới thiên hà
Quốc thù chưa báo đầu phơ bạc
Gươm báu mài trăng mấy độ qua!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét