Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Trần Hà Nam - nhà mới

Lại làm tiếp một ngôi nhà blog mới! Như một chặng đường mới, đăng sáng tác mới, gặp bạn bè mới và lưu một vài cái cũ còn dùng tốt!
Nơi đây, gạt qua mọi hỉ nộ ái ố, những thành kiến thiên kiến, những cãi cọ vô bổ, hòng lưu lại chút gì đó mà bản thân tôi cảm thấy thú vị, có` ich cho bàn thân và mọi người!
Chào cả làng bằng một bài hát cho vui cửa vui nhà!