Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Chào 2015

Chào 2015
Đứt cáp!
Bài thơ chưa kịp viết
Nước Pháp súng vang rền
Tiếng cười chưa kịp cất
Tiếng súng lấy mạng rồi!
Bóng góa phụ đen ám ảnh
Thế giới đầy âu lo.

Chào 2015
Lạnh ngắt!
Đà Lạt mù sương
Tôi-em trên cung đường dốc
Truyền hơi ấm đôi tay...
Quy Nhơn rả rích mưa bay
Một mình nằm queo
Nghe Thái Thanh - "Hoài cảm"...

Chào 2015
Mai lên lớp
Giảng nốt hình tượng
anh hùng T'nú
Mấy đứa học trò còn tin?