Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Hình ảnh kỉ niệm cùng gia đình Áo Trắng


Tham dự lễ ra mắt tập Thơ tình duyên hải miền Trung tại Phú Yên và giao lưu Gia đình Áo Trắng Quy Nhơn với Đoàn Thạch Biền tại Bình Định